» حس‌های زنانه

حس‌های زنانه شبیه شعرهای نوسترداموس است؛ منطقا باورش هم که نداشته باشی، چندتای اول که درست درآمد، از بقیه می‌ترسی. آشوب می‌کند دلت را. انگار افتاده باشی وسط تشت رخت خانم جان خدابیامرز و دارد چنگ می‌زند دلت را.


پیش‌نهاد وبلاگ