» حس زنانگی

لازم نیست اثباتش کنی، خداوند زیبا، احساس زنانگی را در تاروپود زندگی هرکه «زن» باشد، تنیده. لازم است بفهمی‌اش.


پیش‌نهاد وبلاگ