» حلیم

قدیمی‌ها یک اصلاح جالبی دارند؛ از روز ۲۵ ماه رمضان به بعد می‌گویند که فرشته‌ها گندم بهشت را بردهاند! کنایه از اینکه برکت ماه مبارک در حال رفتن است.


پیش‌نهاد وبلاگ