» حوزه علمیه

وبلاگ برای من مثل یک آینه است که روبه روی زندگی ام قرار گرفته. وقتی یک مدت می‌گذرد و به روز نمی‌کنم می‌فهمم به دام روزمرگی افتاد‌ه‌ام، فکرهایم کم شده، مطالعه‌هایم کم شده… وبلاگ یک خودشناسی جالب به من داده.


پیش‌نهاد وبلاگ