» خانه‌های قدیمی

ز در و پنجر های این خونه تمیزی و صفا می‌بارید. جلوی در رو هم که نگو با یه عشق و محبتی آب پاشی شده بود که دلم می‌خواست ساعت‌ها بشینم جلوی در اون خونه تا یکی بیاد در رو باز کنه و با همون صفای صابخونه‌ای خونه‌های قدیمی بهم بگه: “بفرما داخل، یه چای در خدمت باشیم.


پیش‌نهاد وبلاگ