» خانه تکانی

اسفند بوی کف و دستمال‌های تر و گرد و خاک‌هایی که باید گرفته شوند می‌دهد. به رنگ شامپو فرش هستند. از نوع برندهای مخصوص خودشان‌اند.


کاش می‌شد با پاره کردن خاطرات بد، همه‌ی آن‌ها از صحنه‌ی زندگی ما حذف می‌شدند…


دلم می‌خواهد اسفند یک‌بار طوری برگزار شود که فکر نکنی هزار جور کار داری و دوندگی و هماهنگی و خرید و تمیزی و این جور ماجراها. که قرار است مثلا چه بشود، سال بعد بیاید و اتفاقات دیگری پیش بیاید و کارهایی انجام بشود.


پیش‌نهاد وبلاگ