» خداحافظی

ولی حالا خداحافظی می‌کردند و می‌رفتند پی زندگیشون. که دیگه بازی نیست و شوخی بردار هم نیست.


پیش‌نهاد وبلاگ