» خط فرضی

نمی‌دانم چه رازی بوده در پس این کار، اما می‌دانم امروز هم دلم می‌خواهد از کنار همه‌ی دیوارهای شهر عبور کنم و با انگشتم یک خط فرضی بکشم…


پیش‌نهاد وبلاگ