» خودسانسوری

نوشتن نوعی از هنرهاست پس وبلاگ نویس‌ها هم به نوعی دارند هنر می‌کنند! البته که هنرشان شدت و ضعف دارد. با هنر می‌شود دردناک ترین و غیرقابل پذیرش‌ترین احساسات را پیچید لای یک زرورق نازک طلایی و نقره‌ای و بروزش دارد. با هنر می‌شود خیلی هنرمندانه خود بود. وبلاگ‌ها می‌توانند محل خوبی برای خود بودن باشند. بهترین احساس را بعد از نوشتن متن‌هایی دارم که در آن خودم بوده‌ام.


ما چرا خودمان را سانسور می‎کنیم؟ این مسئله شاید ریشه در ترس داشته باشد .. و نیز ریشه در نیاز آدمی به امنیت و احترام!


پیش‌نهاد وبلاگ