» خوزستان

روش تکثیرش هم اینه که یه شاخه ازش در بیاری بذاری تو گلدون بعدی و آب بهش بدی وقتی رشد کنه آویزون می‌شه از گلدون.


پیش‌نهاد وبلاگ