» خیالت

توی خیالت مدام مرا می‌بینی که تنها توی یک کوپه کنار پنجره نشسته‌ام. پنجره؟ باز است. توی خیالت پنجره باز باید باشد همیشه.


پیش‌نهاد وبلاگ