» خیال بافی

خودت بهتر می‌دونی که نباید به این حس ّ ِ یک طرفه‌ات شاخ و برگ بدی و باید همین الان خیال بافی رو تمومش کنی! اگر دوست داشتی می‌تونم قراری بذاریم بریم مشاور بدون اینکه مامان و بابات بفهمن. نمی‌دونم چقدر کارم درست بوده؟


پیش‌نهاد وبلاگ