» دارایی

همیشه هم ملاکم برای ارزیابی ِ یه نفر واسه ازدواج این بود که ببینم دستاوردش توی زندگی چی بوده! که مشخص باشه توی سال‌های مختلف زندگیش چیکار کرده، وقت هدر داده یا نه؟ که اصلا می‌شه بهش امیدوار بود و باهاش زندگی تشکیل داد یا نه و بشه به عنوان یه “مرد” بهش تکیه کرد یا نه!


پیش‌نهاد وبلاگ