» داروخانه

نمی‌دانم جراحت دستش زودتر خوب می‌شود یا زخم لبخند تحقیر کننده مرد پشت پیشخوان، وقتی می‌گفت:«اینجا داروخانه است نه گداخانه».


پیش‌نهاد وبلاگ