» دبیرستان

خریدهایمان را کردیم و بعد هر کدام راهمان را گرفتیم و رفتیم… انگار نه انگار روزی روزگاری تو به من گفته بودی: دوست…


پیش‌نهاد وبلاگ