» دخترک گریز پا

دیروز که یه همکار قدیمی مارو باهم دید با خودم گفتم چقدر خوبه که وقتی کنارمی از بودنت/ داشتنت خوشحالم …


پیش‌نهاد وبلاگ