» درد پا

بعد از گذشت یک ترم درد پایم دوباره شروع شده و من برای خودم خط و نشان کشیده‌ام اگر مثل ترم قبل صبح تا شب بنشینی و جان بکنی تا نمره‌ات چنگی به دل نزند خودت می‌دانی! و این گونه است که می‌گویند دنیا را سخت نگیرید.


پیش‌نهاد وبلاگ