» درناهای کاغذی

یا ابصر من کل بصیر. مرا به بزرگی و مهربانی بی‌حدت ببخش. می‌دانی، چیزهایی هست از جنس بند دل، از جنس بهانه‌ی وجود، از جنس نفس برای ماندن، مث آدم‌هایی که برای از دست دادنشان، من ِ این لحظه، زیادی کوچکم، زیادی ضعیفم…


پیش‌نهاد وبلاگ