» دفترچه

همه باید از این دفترچه‌ها داشته باشند که تویش شعر بنویسند، تویش هرچیزی که دوست داشتند بکشند، خط خطی کنند، دفترچه‌ای که تویش طریقه‌ی پخت غذاهای جدید بنویسند، مدل لباس بکشند، آموزش بافتنی و قلاب بافی تویش نگه دارند


پیش‌نهاد وبلاگ