» دلنوشته‌ها

علت همه‌ی این تغییرات خودمون بودیم و گناه‌ها رو گردن این و اون می‌ندازیم. گاهی برای مردا زندون می‌سازیم و متوجه نیستیم. اون وقت توقع داریم زندگی‌مون مثل قند و عسل هم باشه!


پیش‌نهاد وبلاگ