» دل شکسته‌

مطمئن باش از روزنه‌های دل شکسته‌ات گلی خواهد رویید و تمام فضای دل شکسته‌ات را پر خواهد کرد.


پیش‌نهاد وبلاگ