» دل کوک

یادش آمد… خوشبختی را نمی‌نویسند… نقاشی می‌کنند… وقتی که در خواب… به آسمان خیره می‌شوند…


پیش‌نهاد وبلاگ