» دندانپزشکی

باید حرف‌های ناامید کننده را گذاشت کنار و اصل قضیه را چسبید. به خدای خورشید و ماه قسم که اگر یک «زن» با تمام وجود بخواهد موفق باشد و خوشبخت و راضی، هیچ دَیّارُ البشری نمی‌تواند مانعش باشد. فقط باید اول با خودش کنار بیاید و یاد بگیرد مشکل را بزرگ‌تر از چیزی که هست نکند و با تمام انگیزه و وجودش بخواهد.


بنده خدا تا دستشو برداشت و یه لحظه دید من٬ یعنی یه “زن” وسیله به دست نشستم بالا سرش و دارم نگاه می‌کنم تو دهنش خودشو یه متر کشید عقب و همین جور که چشماش گرد شده بود نصفه نیمه پرسید: این دندون منو کشید؟!


تنها چیزی که عوض شده بود، دندان خراب و دردناک من بود که الان، از این دنیا و دردهایش هیچ نمی‌فهمید! هیچ …


جدی جدی بعضی روزا تاریخیه‌ها.خداوند برا تجدید روحیه خلقشون می‌کنه این مدل روزا رو. دستش درد نکنه. دیروز از همین مدل خلقتاش بود دیگه.


پیش‌نهاد وبلاگ