» دنیای زن‌ها

چیزهایی مثل اینکه هیچ وقت نمی‌فهمی چطور با انگشت‌هایش ور می‌رود وقتی غمگین است یا شاد است. نمی‌فهمی مثلا عادت دارد همیشه موقع حرف زدن روسری‌اش را مرتب کند یا موهایش را از توی صورتش هی بردارد و بگذارد پشت گوشش. نمی‌فهمی مثلا عادت دارد غذایش را ریز ریز بخورد و مدام با غذایش بازی می‌کند. عادت دارد یکی همیشه مواظبش باشد.


پیش‌نهاد وبلاگ