» دهلیز

این فیلم حقیقتن جای ذوق زدگی و احساسی شدن را داشت. از این لحاظ که مثل خیلی از فیلم‌های این روزهای سینما نه آنقدر تلخ و نه آنقدر زرد است می‌شود به آن نام یک “فیلم خانوادگی” گذاشت.


پیش‌نهاد وبلاگ