» دوقلو

دو روز است می‌آیند روبروی پنجره‌مان می‌نشینند و شبیه به دو خنگ هم شکل خانه‌ی ما را بازرسی می‌کنند…


پیش‌نهاد وبلاگ