» دوچرخه

دوچرخه را گوشه‌ای تکیه می‌دهم و با همه دوستان همسفرم می‌رویم زیر آبشار..خیس می‌شویم…و خیس خیس آرزوهایمان را زمزمه می‌کنیم.


پیش‌نهاد وبلاگ