» روانشناسی

دغدغه‌ی هم نسلان من (آن‌طور که من اطرافم خیلی می‌بینم) این است که به هر شکلی خودشان را یک روشنفکر نشان دهند، خودشان را غمگین جلوه دهند، شعارهای گنده گنده بدهند، تمام سعی‌اش این باشد که عاشق شود، کتاب‌های فلسفی بخواند، لباس مارکدار بپوشد و عطرهای آنچنانی بزند. چرا؟ چون جامعه این را می‌پسندد…


پیش‌نهاد وبلاگ