» روح و ریحان

اول فکر کردم مثلا کره را برداشته جایی انداخته. ازش می‌پرسم مامان کره کو؟ دهنش را باز می‌کند اشاره می‌کند که یعنی خوردم…


پیش‌نهاد وبلاگ