» روزهایی برای بزرگ شدن

مامان‌هایی مثل من، خب سریع از سلاح عصبانیت استفاده می‌کنن. اما متاسفانه همیشه بازنده‌ی این نبرد مسلحانه، مادره.


پیش‌نهاد وبلاگ