» روزه داری

زندگی در این فرهنگ چند ملیتی به ما آموخته است که باید به هر فکر و نظر و عقیده‌ای احترام گذاشت. بحث و تبادل نظر همیشه مجاز است ولی این احترام گذاری در مورد مسائل مذهبی به اوج می‌رسد تا آنجا که گفتن “روزه ضرر دارد” بی ادبی محسوب می‌شود.


پیش‌نهاد وبلاگ