» رو به راه

بله. خیلی از ماها که فقط سنگ دهه شصتی بودن خودمان را به سینه می‌زنیم و مدام از جبر زمانه شاکی هستیم که فلک هرچه فشار و بدبختی داشته بر سر ما آوار کرده به اندازه یک بچه ده ساله هم اخلاق نداریم.


بچه‌داری یک نوعی از ریاضت کشیدن است که می‌تواند در درجه اول به بزرگ شدن و عاقل شدن خودمان کمک کند. پس بیشتر از اینکه به بچه‌ها سخت بگیرید، درباره خودتان سخت‌گیری کنید.


کار را به کجا کشانده‌اید که یک زن حاضر است آدمی را که با او همبستر شده و بچه‌ای را که خودش به دنیا آورده، بکشد اما ننگ طلاق را به جان نخرد! مقصر کیست؟


گفت: می‌خوام زیاد با هم تنها باشیم. حتی چند دقیقه بیشتر…


پیش‌نهاد وبلاگ