» ر. الف (روشنا)

حواسم بود که به گلدان‌ها آب بدهم، شیشه‌های پنجره را تمیز کنم، لکه‌های روی در را پاک کنم، راه‌ پله را تی‌ بکشم…


پیش‌نهاد وبلاگ