» زنانگی‌

مدیون فرزندانم هستم. البته تاهل مقدمه‌ی خوبی بود برای این تغییر شگرف. اما مادر شدن چیز نابی بود که پوست مرا کند و مغز و هسته‌ی مرا نشام داد.


پیش‌نهاد وبلاگ