» زندگی سُرمه‌ای

زن ِ درون ِ من برای دخترانه گی‌ش ارزش زیادی قائله و حاضر نیست به قیمت زیبایی مصنوعی و حتی به معرض عموم گذاشتن ِ خودش، موش آزمایشگاهی آرایشگرها و جراح‌های پلاستیک بشه..


پیش‌نهاد وبلاگ