» زندگی می‌بافم

این بار کاملا عاقلانه تصمیم گرفتم و عشق هم به مرور توی رابطه مون ایجاد شد.


ترجیح می‌دهم عشق دانه‌ای باشد که دست خدا بدون آنکه بدانیم توی دل‌هایمان می‌کارد. که من و تو با هر نگاه، حرف، شناخت به پای این دانه آب بریزیم.


دلم می‎خواد به دختره بگم تو خودت آدم ده سال پیشی؟ مطمئنی شوهرت ده سال دیگه اصلا دو ساله دیگه همینطور می‌مونه ،همینقدر به قول خودت عاشق،خوب، مورد اعتماد؟!


پیش‌نهاد وبلاگ