» زوج معلول

به نظرم خیلی ظلم‌ه. اینکه آزمون و خطا کنی ببینی بچه‌هه سالم درمیاد یا نه. و اگه سالم بود، از بچگی وظیفه داشته باشه به پدر و مادر معلول‌ش کمک کنه. حالا باز اینا به خودشون مربوط‌ه اما تبلیغ‌ش از تی‌وی اصلا جالب نست به نظرم.


پیش‌نهاد وبلاگ