» زینا ملکی

یک تکه کاغذ روی یخچال چسبانده بودم. رویش نوشته بودم: که عشق آسان نمود اول… ولی افتاد مشکل‌ها… یک روز صبح بیدار شدم و دیدم روی کاغذ، با دست‌خط بی‌حالش سه بار نوشته بود: مشکل‌ها… مشکل‌ها… مشکل‌ها…


پیش‌نهاد وبلاگ