» زینب سـادات

می‌توانیم انتقادات‌مان به برنامه‌ها و تبلیغات صدا و سیما را از طریق سامانه‌های پیامکی خیلی راحت بازگو کنیم.


پیش‌نهاد وبلاگ