» ساختمان‌سازی

نمی‌دانم این مردم چه می‌خواهند از جان ساختمان‌های‌شان؟ هر روز یک بام بیشتر به شهر اضافه می‌شود و یک پنجره‌ی بیشتر از آسمان کم…


پیش‌نهاد وبلاگ