» سان شاین

وقتی دنیا با این گستردگی و زمین با این فراخی بر من تنگ می‌شود، اگر رحمت تو نباشد، نابود می‌شوم.


پیش‌نهاد وبلاگ