» سحرها

سحرها هم همین طور. خیابان خلوت و ساکت که گاهی صدای جاروی سوپورها از آن به گوش می‌رسد و خانه‌های روبرو که چراغ اکثرشان روشن است و بعد هم صدای زیبای اذان از مسجد محل!


پیش‌نهاد وبلاگ