» سفالگر

عشق را باید به زبان راند وگرنه راز چروک‌های گوشه چشم دخترک، که حالا کمی کمتر از چهل سال دارد، تا ابد سر به مهر می‌ماند.


پیش‌نهاد وبلاگ