» سنجاقک

پدربزرگم ناراحتی قلب داشت و دنبال جراح قلب می‌گشتیم اون موقع می‌خواستم جراح قلب بشم تا قلب پدربزرگمو عمل کنم و خوبش کنم اما حالا دیگه فوت کرده دیگه دوست دارم خلبان بشم!


پیش‌نهاد وبلاگ