» سنگر زنانه

پدر و مادر که دعوایشان می‌شد، من می‌افتادم به جان خانه؛ بعد از خوابیدن سرو صداها، تا هق هق مادر بند نمی‌آمد، دست بر نمی‌داشتم.


پیش‌نهاد وبلاگ