» سوء تفاهم

من هم که در سکوت دونه‌های نخود و لوبیای قاطی رشته‌ی دست پخت خودم رو قورت می‌دادم انگار سنگ می‌خوردم. چون خودم هم حس می‌کردم که من این حرف رو به همسر گوشزد کردم! تا این حد! در حد یه جمله کوتاه از حلیم دستپخت مادر شوهر خدا بیامرز تمجید کردم، دیدم حکایته اینه که اگه یه جمله بیشتر بگم بر علیه خودم تو دادگاه استفاده می‌شه!


پیش‌نهاد وبلاگ