» سوسن

حیف که نه خودم این طوریم نه حتی آدم مستقلی با این ویژگی‌هایی که می‌گم دیدم. آدمی که هم سن و سال خودم باشه و این جوری روی پای خودش وایسه.


به خدا بعضی وقتا خیلی از آدم توقع دارن! من اون شب داشتم از خستگی می‌افتادم…


پیش‌نهاد وبلاگ