» سوگواری

آنها می‌توانند انقدر برای زخم‌های کهنه‌شان اشک بریزند که رد اشک‌هایشان تبدیل به زخم جدیدی شود.


پیش‌نهاد وبلاگ