» سیب ترش

حسودی‌ام می‌شود به آدم‌هایی که با یک حالِ زودگذر خوشحال‌اند و برای آدم‌هایی مثلِ من هم همیشه متاسف‌اند…


پیش‌نهاد وبلاگ