» سیب زمینی سرخ کرده

دلمان درد می‌گیرد گاهی سیر نمی‌شویم انگار مثل آن غذاهایی که زی زی گولو برای مادر خانومی وقتی میهمان یکباره برایش سر رسیده بود ظاهر کرد. مهمان‌های بیچاره هر چه می‌خوردند سیر نمی‌شدند.


پیش‌نهاد وبلاگ